Cvičení ke kurzu Diskrétní matematika

Cvičení bude probíhat formou videokonference přes ZOOM dle rozvrhu.

Budeme společně řešit příklady související s látkou probíranou na přednášce.

Cílem je porozumět pojmům a naučit se je používat, trochu počítat, správně argumentovat a dokazovat svoje tvrzení.

Využívejte možnost ptát se v průběhu cvičení.
Seznamujte se s kolegy a zkoušejte řešit příklady společně.
Ptejte se mailem, určitě si můžeme domluvit konzultaci i mimo cvičení.
Pokud něčemu nerozumíte, ptejte se teď, ne až před zkouškou! ;)


Domácí úkoly:

budou na téma probírané na daném cvičení, nebo něco co zhodnotím, že si potřebujete procvičit :P anebo něco hezké k zamyšlení
důležité je, abyste dobře vysvětlili, co děláte a proč, proč by něco z nečeho mělo vyplývat... pokud například něco děláte indukcí, je vhodné to zmínit :)
domácí úkoly můžete řešit sami nebo společně, podmínkou ale je:
řešení sepisovat samostatně
porozumět tomu, co odevzdávám
být schopný argumentovat
cvičící ci vyhrazuje právo ptát se vás na vaše řešení

Úkoly se budou odevzdávat nejpozději do půlnoci v neděli před cvičením přes aplikaci moodle.

můžou být ČITELNĚ psané rukou a vyfocené, nebo sepsané na počítači, např. v TEXu (časem vás stejně čeká naučit se v něm psát, proč nezačít už teď ;)
nejlíp ve formátu PNG nebo PDF
pokud se vám zadání zdá nejasné, nepřesné, nebo si myslíte že v něm je chyba napište mi co nejdřív
na úkoly vždy budete mít dva týdny.Zápočet:

Zápočet bude udělen studentům, kteří získají stanovený počet bodů z domácích úkolů (ještě bude upřesněno, pravděpodobně alespoň 2/3 získatelných bodů).