Přednáška seznamuje s využitím plynokapalných (fluidních) inkluzí při studiu geologických procesů (magmatických, metamorfních, sedimentárních a hydrotermálních). Plynokapalné inkluze reprezentují relikty fluid zachycené v minerálech. Jejich studiem lze získat údaje o složení, teplotě a tlaku fluid v Zemské kůře. Součástí cvičení jsou praktická měření a interpretace dat. Přednáška je vhodná pro studenty posledního ročníku bakalářského studia a všechny ročníky studia magisterského.