V úvodní přednášce ke studiu zaměření Anorganické materiály se posluchači seznámí se základními oblastmi a směry současného materiálového inženýrství a postavením anorganických látek v této oblasti. Získají základní informace o rozdělení anorganických materiálů podle jejich charakteristických vlastností (vodiče, polovodiče, izolační materiály) a chování v různých aplikačních podmínkách. Jsou seznámeni i se základními směry výzkumu anorganických materiálů od oblasti jejich syntézy a technologických úprav, přes studium jejich vlastností až k projektování nových sloučenin s praxí požadovanými vlastnostmi. Pozornost bude věnována i výzkumu v oblasti nanostrukturovaných materiálů a to zejména skupině polovodičů (kvantové tečky, nelineární optické vlastnosti) a magnetických materiálů (monodoménové částice, superparamagnetický stav). Dále budou posluchači rovněž seznámeni s některými instrumentálními technikami používanými pro charakterizaci anorganických materiálů.