Fyzikální a chemické metody přípravy nanočástic, Mikrostruktura, zpracování, termodynamika a kinetika, elektrické a optické vlastnosti, magnetické vlastnosti nanomateriálů, Metody studia nanomateriálů, Vybrané aplikace nanomateriálů