Lasery a vlastnosti laserového záření. Typy laserů. Významné lasery. Interakce záření s hmotou podle hustoty energie záření. Laserová spektroskopie. Lineární a nelineární spektroskopické metody. Absorpční spektroskopie. Ramanova spektroskopie. Speciální metody laserové spektroskopie. Fotoakustická spektroskopie