Kurz Klinická imunologie je určen zejména pro studenty magisterského studia na PřF UK (vítáme však i účast studentů jiných fakult) a účastníky doktorandského studia (Ph.D.). Během kurzu by se studenti měli získat základní znalosti o etiologii, patogenezi, diagnostice a léčbě imunopatologických nemocí. Kurz je zakončený zkouškou.