Virtuální

MMBI

studovna

Centra doktorského studia GAČR

 

Studovna je platformou Centra doktorského studia, koordinovaného doc. Jitkou Forstovou, pro školení v oblasti molekulární biologie buněčných procesů a jejich regulací.

   Cílem centra je dosáhnout zvýšení vědecké kvality prací DSP využitím „know-how“ a přístrojových kapacit zúčastněných týmů pro potřeby vědecké výchovy. Probíhá koordinace vědecké činnosti v souvislosti se zaměřením plánovaných i běžících doktorských projektů.

  Hlavním úkolem centra je organizace příležitostí k výměně informací mezi studenty, školiteli a vědeckými pracovníky jednotlivých týmů. Zároveň jsou organizovány kontakty mezi studenty centra a studenty i pracovníky dalších, spolupracujících laboratoří, zejména evropských.