Výuka předmětu je realizována jako dvouhodinový blok přednášky a cvičení. Každé téma je v rámci přednášky blíže charakterizováno a vysvětleno s využitím prezentací, které jsou postupně na této stránce uváděny, a ukázek prakticky používaných materiálů - vzdělávacích standardů a programů, učebních osnov a učebních plánů chemie, našich i zahraničních učebnic, různých materiálů a pomůcek pro výuku obecné chemie. V rámci cvičení pak mají studenti možnost s danými materiály a pomůckami pracovat a řešit zadané úkoly z obecné chemie i didaktiky obecné chemie, které odrážejí potřeby skutečné pedagogické praxe. Své závěry, názory a připravené výstupy prezentují a obhajují v diskusi před ostatními kolegy.