Úvod do deskriptivní geometrie: Mongeovo, kosoúhlé a axonometrcké promítání.