Aktuální veřejná diskuse se odehrává na mnoha úrovních. Řada českých i zahraničních institucí, zahrnující oficiální orgány, think-tanky, občanské iniciativy či velvyslanectví se aktivně podílí na utváření diskursu i praxe v oblasti teritoriálními studii.
Během kurzu Reflexe veřejné debaty studenti využijí návštěv organizovaných akcí k tomu, aby se naučili, jak se smysluplně zapojit do debaty a kriticky reflektovat prezentovaná témata. V průběhu semestru se prezenčně či online zúčastní šesti vybraných diskusí, které spadají do jejich oboru a zhodnotí je v blogových příspěvcích.

Cílem kurzu je otevřít studentům možnost vstoupit v rámci svého studia do odborné a veřejné debaty nejen na akademické půdě, ale i mimo zdi univerzity. Kurz studentům umožňuje vytvořit takové tematické zaměření individuálního sylabu, které odpovídá jejich konkrétním zájmům. Prohlubuje jejich schopnost kritického myšlení a je zaměřen na trénink základních dovedností při psaní žurnalistického textu.