Kurz je zaměřen na získání dovedností pro tvorbu a podání úspěšného výzkumného grantu na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.