Kurz seznámí studenty s hlavními koncepty dějin jihovýchodní Evropy a možnými interpretacemi této spletité oblasti. Přestože se historické příběhy a diskurzy o regionu – běžně označovaném jako Balkán – vyvíjely a vyvíjely, stále přetrvává mnoho stereotypů jak vně, tak uvnitř regionu. V kurzu se proto budeme snažit odhalit a interpretovat významy výkladu historie, který jí bývá přisuzován, a to jak na základě četby a obrazového materiálu, tak ve vzájemné diskuzi.