Tento Moodle kurz slouží zejména k rezervaci, odevzdávání a opravování domácích úkolů.