V průběhu semináře se studenti seznamují s tematickým obsahem sociální geografie v kontextu hlavních výzkumných směrů rozvíjených na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje. Obsah semináře je koncipován s důrazem na tyto tematické oblasti: geografie obyvatelstva a osídlení; regionální rozvoj, ekonomická a politická geografie; historická, kulturní a (nová) regionální geografie. Samostatná práce studentů se zaměřuje na porozumění odbornému textu a získání základních dovedností pro samostatné tvůrčí řešení výzkumných problémů.