Přednáška prezentuje základy obecné a systematické mineralogie. V části věnované obecné mineralogii se zabývá základními fyzikálními a chemickými vlastnostmi minerálů a uvádí je do souvislosti s krystalovou strukturou. Jsou probírány základy vybraných experimentálních metod používaných ve výzkumu minerálů. Část věnovaná systematické mineralogii podává stručné informace o vybraných důležitých nerostech, jejich výskytu, vzniku a případně vztahu k jiným minerálům. Pozornost je věnována i otázkám vzniku minerálů a jejich praktickému využití.