Využití mineralogických standardních a modifikovaných identifikačních metod (- XRD, XRF, SEM-EDS, optická mikroskopie procházejícího a odraženého viditelného světla, fluorescence, morfologická analýza částic, obrazová analýza, kvantitativní měření odraznosti a barev, termická analýza, FTIR) pro identifikace a komparace půdních vzorků, vláken a textilií, fragmentů skel, výbušnin a povýbuchových zplodin, barev a laků, otěrů kovů a dalších mikročástic.