Didaktika geologie I je věnována specifickým problémům výuky geologie. Tato část kursu je zaměřena především na oblast mineralogie, petrologie a základní geologie. Cvičení jsou rozšířenou variantou laboratorních prací prezentovaných ve stávajících učebnicích, vedle toho jsou věnována také nácviku pedagogické činnosti.