Teorie výuky geologie je základním kursem z oblasti didaktiky geologie pro studenty učitelství geologie. Představuje příslušné kurikulární dokumenty a učebnice a věnuje se pedagogickému procesu aplikovanému na výuku geologie ve školním, mimoškolním i celoživotním vzdělávání. Pozornost je věnována i popularizaci geologických poznatků. Ve cvičeních si studenti procvičují základní pedagogické dovednosti.