Tento "kurz" je určen pro distanční testování studentů všeobecného lékařství 3. ročníku 1. LF UK v letním semestru 2019/2020. Úspěšné absolvování testů je mimo jiné nutnou podmínkou udělení zápočtu.