Tvůrčí dílna zaměřená na principy vizuální komunikace.

Sylabus: Kniha. ilustrace, typografie

Anotace: Pokračovací seminář v oboru vizuální komunikace. Knižní design, knižní typografie, ilustrace dětské knihy, autorská kniha. Základy práce s PC v prostředí grafických editorů. Historické proměny užité grafiky a grafického designu u nás a v evropské tvorbě s ohledem na problematiku umění knihy. Nejvýznamnější autoři, skupiny, styly a hnutí. Současná knižní tvorba a ilustrace, materiály, techniky a výrazové prostředky.

Tvůrčí dílna zaměřená na principy vizuální komunikace.