Patologická fyziologie je součástí preklinické výuky na lékařských fakultách a zahrnuje poznatky z oboru, která se zabývá sledováním funkčních změn orgánů a tkání nemocného. Její poznatky jsou založené na experimentálních výsledcích a klinickém pozorování.