OS - Bionosenzory, zdravotnické prostředky a informační/komunikační technologie - DV01355

Termíny 5.23-6.23

Úterky a čtvrtky od 14 hod.

4 přednášky a 2 praktické dny


Sylabus:

Telemedicína je v současné době perspektivním trendem, který úzce souvisí s nositelnými zařízeními a dálkovým přenosem lékařských informací (tlak, puls atd.) od pacienta k lékaři prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií.


Kurz poskytne studentům přehled o současných typech biosenzorů a jejich využití v klinické praxi. Studenti se také seznámí s:

- ICT ve zdravotnických přístrojích, automatizace.

- Telemedicínská robotika

- Chytré aplikace

- Diagnostika na dálku

- Detekce onemocnění v časných stádiích

- Teragnostika

Podmínky zakončení předmětu:
účast na přednáškách a cvičeních.

Požadavky ke zkoušce:
Zkouška není.

Elektronické kredity:3

Odkaz na SIS:
https://is.cuni.cz/studium/eng/predmety/index.php?id=76b73d3f349b28cff4d7b5949e275f58&tid=&do=predmet&kod=DV01355
______________________________________________________________
OS - Bionanosensors, Medical Devices and Information/Communication Technology - DV01355

Dates 5.23-6.23

Tuesdays and Thursdays from 14

4 lectures and 2 practical days

Syllabus:

Telemedicine is currently a promising trend, closely related to wearable devices and the remote transmission of medical information (pressure, pulse, etc.) from patient to physician through telecommunication and information technology.

The course will familiarise students with an overview of current types of biosensors and their applications in clinical practice. The following topics will also be addressed:

- Telemedicine robotics, ICT in Medical Devices, Automation

- Smart apps

- Distance diagnosis

- Early-stage disease detection,

- Teragnostics


Credit: attendance at lectures and practicals.

No exam

E-Credits:3

Link to SIS:
https://is.cuni.cz/studium/eng/predmety/index.php?id=76b73d3f349b28cff4d7b5949e275f58&tid=&do=predmet&kod=DV01355