V rámci semináře budou čteny a rozebírány vybrané pramenné a literární texty týkající se lužickosrbských dějin a kultury. Seminář je určen všem zájemcům z řad studentů slavistických oborů. Znalost lužické srbštiny a němčiny není podmínkou (jedná se o texty již přeložené do češtiny).

V rámci semináře budou čteny a rozebírány následující texty:

1. Adolf Černý, Různé listy o Lužici (vybrané pasáže)

2. Ludvík Kuba, Čtení o Lužici (vybrané pasáže)

3. Vlastní životopis Jana Arnošta Smolera

4. Jakub Bart-Ćišinski, Národní snahy studentstva lužicko-srbského

5. Měrćin Nowak-Njechorński, Chmurný rok sedmatřicet

6. Memoranda Lužických Srbů z let 1945 a 1947

7. Romuald Domaška, Pilátovo jezero

8. Beno Budar, Starý křižák

9. Jan Skala, Starý Šimko