Cílem tohoto programu je přehledným způsobem informovat potenciální uchazeče o základních podmínkách programu START, o způsobu přípravy a podávání projektové žádosti.  

Postupně sem budou nahrávány všechny dostupné materiály a podklady včetně prezentace ze semináře v ČJ a AJ.