Podpůrná cvičení a průběžné testy pro semináře z Obecné a anorganické chemie.

Testy pro předmět Obecná chemie v příkladech a Konstituce organických sloučenin