Kurz studenty seznámí s experimentální psychologií multimediálního vzdělávání. Bude se věnovat vzdělávání pomocí širokého spektra multimediálních materiálů, tj. takových materiálů, které kombinují ilustraci s textem či mluveným slovem: počínaje ilustrovanými učebnicemi, přes výukové pořady, až po výukové hry. Důraz bude kladen na experimentální rovinu (jak získat a interpretovat data týkající se vzdělávání pomocí multimédií), empirickou rovinu (jaká data už byla získána: co se ví) a praktickou rovinu (co a jak lze použít ve výuce na škole).