Název: Mechanika a molekulová fyzika NOFY021
Typ: Cvičení
Opakování: Každý týden
Rozvržení: Středa 14:00
Délka: 90
Učitelé: RNDr. Viktor Holubec, Ph.D., RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.
Název: Mechanika a molekulová fyzika NOFY021
Typ: Cvičení
Opakování: Každý týden
Rozvržení: Středa 15:40
Délka: 90
Učitel: RNDr. Artem Ryabov, Ph.D.