Funkcionální analýza 2 je povinný kurz magisterského studijního programu Matematická analýza. V LS 2021/2022 bude využíván zejména k odevzdávání domácích úkolů.
Funkcionální analýza 1 je povinný kurz pro studenty magisterských programů Matematická analýza a Matematické modelování ve fyzice a technice. V ZS 2021/2022 bude kurz na Moodle používán především k odevzdávání domácích úkolů.