Kurz rozvíjí kompetenci studentů analyzovat sociální interakci v širším rozpětí, které zahrnuje jak interakci mezi jedinci, tak interakci mezi kolektivními aktéry. Pro představení problematiky sociální interakce kurz volí netradiční východisko kombinující hermeneutiku s proudem kritického realismu, který v české sociologii zatím není příliš známý. Kurz využívá konceptualizace z oblasti sociální teorie a meta-teorie k vytvoření systematického přístupu k interakci, který lze aplikovat při empirickém výzkumu různých témat nebo jevů.