Cílem přednášky je představit analytické charakteristiky metod používaných pro chemickou a fázovou analýzu geochemických a environmentálních vzorků. Nejdůležitější analytické techniky jsou diskutovány s ohledem na elementární, isotopovou a speciační analýzu.