Společný poklad pro předměty:

MB180C07 Pedagogická praxe náslechová z biologie
MB180C07M Pedagogická praxe náslechová z biologie - mimořádné studium
MC280C07 Pedagogická praxe náslechová z chemie
MC280C07M Pedagogická praxe náslechová z chemie - mimořádné studium
MG431C89 Pedagogická praxe z geologie náslechová
MZ340Z02 Pedagogická praxe ze zeměpisu náslechová

Společný základ pro předměty:

MB180C08 Souvislá pedagogická praxe z biologie I
MB180C08M Souvislá pedagogická praxe z biologie II
MB180C09 Souvislá pedagogická praxe z biologie I - mimořádné studium
MB180C09M Souvislá pedagogická praxe z biologie II - mimořádné studium
MC280T19 Pedagogická praxe z chemie I
MC280T16 Pedagogická praxe z chemie II
MG431C90A Pedagogická praxe z geologie I
MG431C90B Pedagogická praxe z geologie II
MZ340T04 Pedagogická praxe ze zeměpisu I
MZ340T05 Pedagogická praxe ze zeměpisu II