Přednáška prohlubuje základní znalosti o hlavních typech rudních surovin a o procesech souvisejících s jejich vznikem. Genetické modely jsou demonstrovány na příkladech ložisek ze světa a i z ČR. Kurs je určen pro všechny studenty geologie i aplikované geologie.