Koncepce vyhledávání nadějných ložiskových indicií a metody průzkumu ložisek, vyhodnocení průzkumu včetně výpočtu zásob, problematikou oceňování ložisek, psaní studií proveditelnosti, ekonomika nerostných surovin, vyhledávání a průzkum aplikované na problematiku životního prostředí.