Základní přehled o hlavních surovinových a energetických zdrojích, jejich genezi, využívání a rozšíření. Rovněž seznamuje s problematikou vyhledávání, průzkumu a oceňování ložisek nerostných surovin. Kurs je určen pro všechny studenty geologie i aplikované geologie jako základní informace o geologii neobnovitelných zdrojů.