Přehled alternativních zdrojů energie (solární, vodní, větrná, geotermální, využití biomasy) a jejich využívání.