Tento praktický kurz je zaměřen na syntézu a základní charakterizaci anorganických slooučenin a materiálů v přímé návaznosti na kurzy pokročilé anorganické a organokovové chemie. Studenti se naučí zacházet s kapalnými plyny a na vzduch citlivými látkami např. pomocí Schlenkovy techniky. Dále získají zkušenosti s preparacemi v mikroměřítku a s čištěním připravených látek pomocí chromatografických technik a krystalizace. Připravené látky jsou charakterizovány pomocí vhodných spektroskopických metod (multijaderná NMR, UV-VIS, IR, MS a další). Laboratorní cvičení trvá 15 dní v zimním semestru prvního ročníku navazujícího magisterského studie a mělo by poskytnout studentům dostatek zkušeností pro experimentální práci v rámci jejich diplomového projektu.