Přednáška Koordinační chemie II  MC240P09 se koná v letním semestru a navazuje na předmět "Koordinační chemie I", C240P42.

Předmět je zaměřen na základní principy koordinační chemie týkající se charakteru koordinační vazby a elektronové struktury kationtů v aproximaci teorie ligandového pole. Dále přednáška uvádí posluchače do oblasti konstant stability, stereochemie a isomerie, reakčních mechanismů substitučních a oxido-redukčních reakcí, principu samouspořádání a templátového efektu, přehledu různých typů koordinačních sloučenin a jejich roli v katalýze, bioanorganické chemii a molekulové elektronice.