Přednáška je určena pro studenty magisterského studia.

Náplní přednášky jsou základy rentgenové. strukturní analýzy krystalů.Po jejím vyslechnutí by měl být posluchač schopen samostatně zpracovávat výsledky této metody a mít teoretické základy pro práci v oboru strukturní analýzy. Přednášky jsou doplněny cvičením a pokrývají následující témata: symetrie krystalů, kinematická teorie difrakce, experimentální techniky v práškové a monokrystalové difrakci, řešení krystalových struktur malých molekul, kvalitativní a kvantitativní fázová analýza. krystalografické databáze, aperiodické krystaly, vybrané fyzikální vlastnosti krystalů.