Celkový mechanismus a elementární reakce. Charakteristika elementárních reakcí. Vztah mezi "rate law", kinetikými a termodynamickými aspekty mechanismu. Molekulární srážky a teorie přechodového stavu. Hraniční elektrony a orbitaly. HOMO – LUMO interakce. Zachování orbitální symetrie (Wigner - Witmerovo a Woodward - Hoffmannova pravidla). Pravidlo zachování spinu. Reakce přenosu atomu a atomových skupin (disociativní, asociativní a výměnné mechanismy). Elektron-transfer reakce (mechanismus vnitřní a vnější sféry). Úvod do fotochemie. Základní fotofyzikální a fotochemické procesy.