Přednáška se zaměřuje na strukturu, vazebné poměry, reaktivitu a vybrané aplikace organoprvkových sloučenin prvků hlavních skupin a organokovových derivátů (včetně sloučenin lanthanoidů a aktinoidů). Pozornost je věnována i prakticky významným katalytickým dějům reakce s účastí organokovových sloučenin.