Přednáška Anorganická chemie II (b) je určena pro posluchače učitelství chemie, biochemie a chemie v životním prostředí, koná se v letním semestru a navazuje na přednášku Anorganická chemie I (b) – MC240P21A.

Systematická chemie prvků. Prvky hlavních skupin. Přechodné prvky a koordinační sloučeniny. Vybrané kapitoly. Katalýza, organometalické sloučeniny, ionty kovů v biologickém prostředí, chemie pevné fáze.