Přednáška Vibrační spektroskopie I – MC240P27 je úvodem k pochopení vzniku, základních teoretických aspektů, analýzy a interpretace infračervených a Ramanových spekter.