Základy anorganické roztokové chemie. Transport a uskladnění iontů kovů in vivo. Metaloproteiny a metaloenzymy – nosiče kyslíku, hydrolázy, redoxní systémy. Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Kovy v regulaci biochemických pochodů. Buněčná toxicita a chemoterapie.