Přednáška Stereochemie  MC240P32 se sestává ze dvou relativně nezávislých částí. První z nich sezabývá symetrií, popisem molekul, vlivem chemické vazby na geometrii molekul, kruhy v anorganické i organické chemii a problémy chirality. Tato část zahrnuje také geometrickou stereochemii základních koordinačních polyedrů. Druhá část je koncipována jako "stereochemická procházka" po periodickém systému. Pozornost je věnována též stereochemii koordinačních sloučenin a základům supramolekulární chemie.

Kurz je určen pro studenty anorganické chemie (třetí ročník)