Přednáška Koordinační chemie I  C240P42 probíhá v zimním semestru a navazuje na ni Koordinační chemie II  MC240P09 v semestru letním.

Je zaměřena na základní principy koordinační chemie týkajicí se charakteru koordinační vazby a elektronové struktury kationtů v aproximaci teorie ligandového pole. Dále přednáška uvádí posluchače do oblasti konstant stability,stereochemie a isomerie, substitučních a oxidoredukčních reakcí, principu samouspořádání a templátového efektu, přehledu různých typů koordinačních sloučenin a jejich roli v katalyze, bioanorganické chemii a molekulové elektronice.