Kursy Chemické výpočty  MC240P87 a Základní chemické výpočty MC240S01 jsou určen pro studenty bakalářských chemických, biologických a geologických programů.

Předmět je zaměřen na zopakování a upevnění základních znalostí studentů, které jsou základem pro samostatnou práci v laboratoři. V tomto předmětu se studenti naučí řešit bilanční rovnováhy ve sloučeninách, směsích a roztocích a provádět stechiometrické výpočty na základě chemických rovnic.