Předmět Seminář z chemické literatury – MC240S07 je zaměřen na seznámení posluchačů s hlavními zdroji chemických informací. Cílem je naučit studenty samostatně vyhledávat informace o publikacích v různých databázích (Chemical Abstracts, Gmelin Handbuch, Beilstein Handbuch), internetových zdrojích informací (hledací služby např. Google, Altavista, vlastní databáze např. Web of Science, ChemNetBase, ISINET) a provádět vlastní vyhledávání časopisů a knih pomocí meziknihovní a mezinárodní výpůjční služby.

Kurs je určen pro studenty 3. ročníku programu anorganická chemie.