Základní praktikum z fyziologie rostlin, jehož úlohou je nechat studenty nahlédnout základní fyziologické pochody rostlin. V rámci týdenního praktika si studenti sami vyzkouší, jak je možné je experimentálně uchopit a modifikovat. Studenti se seznání se základními technikami jak na úrovni celé rostliny, tak na úrovni buněčné a subbuněčné.