Tyto stránky slouží k rozšíření informací pro přednášku a cvičení z Anorganické chemie I (a).

Výuka předmětu probíhá v zimním semestru a v letním semestru na ni navazuje přednáška Anorganická chemie II (a)  MC240P57.