Pokročilý kurs anorganické systematiky, založený zejména na učebnici N. N. Greenwooda a A. Earnshawa Chemie prvků. Prvky sp bloku jsou probírány do značných podrobností s výjimkou organoprvkové chemie. Kurs je uveden základními informacemi o objevu prvků a vzniku periodické tabulky. Dále je náplní chemie prvků IA a IIA skupiny. Prvky skupiny bóru jsou probírány s důrazem na borany a jiné klastrové sloučeniny. V případě prvků skupiny uhlíku jsou zařazeny speciální kapitoly týkající se fulerenů (a jim podobných struktur), siloxanů a silikátů. Část popisující chemii prvků skupiny dusíku zahrnuje speciální kapitolu týkající se přípravy a vlastností organofosforových sloučenin. U prvků skupiny síry jsou speciálně zmiňovány sloučeniny s vazbou S–S. U sloučenin halogenů je kladen důraz na variability a vzájemné přeměny oxidačních čísel.